Afspraken -My Fair

Goede afspraken, maken goede vrienden.  ;-)

Met het reserveren én met de aanbetaling verklaart de huurder dat hij/zij akkoord gaat met het reglement van interne orde, zoals hieronder beschreven.

Artikel 1. huur Studio: Huur en verhuur

 1. Partijen sluiten hierbij een overeenkomst van huur en verhuur betreffende de studio GV03, in de residentie 'My Fair' gelegen te  8670 Koksijde, Koninginnelaan 20, verder te noemen 'Studio'.
 2. De Studio mag door niet meer dan vier (4) personen worden bewoond.
 3. Het is de huurder niet toegestaan de Studio geheel of gedeeltelijk aan anderen (onder) te verhuren of in gebruik te geven.
 4. In het chalet zijn huisdieren enkel toegelaten na overleg met de verhuurder.
 5. De huurprijs bedraagt: €75,-per nacht, met een minimum van 2 nachten.
 6. De huurprijs is het bedrag voor het gebruik van het chalet, inclusief gebruik van de vaste inventaris, zoals deze is beschreven.
 7. (Dons)Dekens voor vier (4) personen zijn inbegrepen.
 8. Inbegrepen zijn : lakens, donsbedovertrekken (1 persoons), kussenslopen, bad­handdoeken en theedoeken. 

Artikel 2. Huurperiode

De huur vangt aan op 14:00 en eindigt om 11:00 op de door de huurder gereserveerde en door de verhuurder bevestigde begin en einddatum.  

Artikel 3. Aanbetaling en bevestiging van reservatie

De reservatie van de Studio is definitief vanaf het ogenblik dat 50% van het totale huurbedrag is overgemaakt op rekening KBC :  BE11 7360 7663 8148  (Wouters Marc)

Het saldo dient op dezelfde rekening te zijn overgemaakt, ten laatste 2 dagen vóór aanvang van de huur periode.

Artikel 4. Huur Studio: Annulering

 1. Indien huurder om welke reden dan ook de Studio op de afgesproken datum niet kan, wil of zal aanvaarden, dient hij verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Een telefonische mededeling hiervan dient schriftelijk of per email te worden bevestigd.
 2. Indien de huurder de overeenkomst annuleert in de periode tot 5 dagen vóór de begindatum van de huur­periode, zal het reeds overgemaakte voorschot integraal terug worden overgemaakt op de rekening van waaruit de betaling is uitgevoerd. Dit ten laatste 10 dagen na annulatie.
 3. Indien de huurder de overeenkomst annuleert in de periode van 5 dagen vóór de begindatum en begindatum van de huur­periode, blijft hij/zij het bedrag van de aanbetaling verschuldigd.
 4. Indien de huurder pas op de begindatum of tijdens de huurperiode meedeelt geen gebruik (meer) van de Studio te zullen maken, blijft hij/zij de volledige huurprijs verschuldigd.

 Artikel 5. Huurcontract Studio : Verplichtingen verhuurder

Verhuurder is verplicht :

1. de Studio op de overeengekomen datum en tijdstip in goede staat aan huurder ter beschikking te stellen.

2. een inventaris met de inhoud van de Studio voor te leggen aan de huurder.

3. Voldoende instructie te geven over het gebruik van de in de Studio aanwezige faciliteiten.

 Artikel 6. Huurcontract Studio : Verplichtingen huurder

 1. Huurder is verplicht de Studio naar behoren te gebruiken en in goede staat, netjes en opgeruimd weer achter te laten.
 2. Huurder verplicht er zich toe om géén copien te maken van de sleutelset.

Artikel 7. Huurcontract Studio : Eindschoonmaak

 1. Aan het einde van ieder verblijf dient de Studio veegschoon aan de verhuurder te worden overgedragen.
 2. Dit houdt tevens in dat :
  • Alle servies is afgewassen
  • Vloer gereinigd mbv de aanwezig stofzuiger.
  • Vuilnisemmers zijn geledigd en het afval is afgevoerd.
  • De meubels op hun oorspronkelijke plaats zijn teruggezet. 
  • Het beddengoed terug is opgeplooid en gestockeerd op de plaatsen waar u ze de eerste avond heeft gevonden.

3. Grote schoonmaakkosten zijn NIET in de huurprijs inbegrepen.

Artikel 8. Huurcontract Studio : Schade

 1. Huurder is aansprakelijk voor schade aan het chalet, inclusief de schade aan of verlies van (een deel van) de inventaris, veroorzaakt tijdens de huurperiode, tenzij huurder aannemelijk kan maken dat de schade aan hem, zijn gezinsleden of gasten niet kan worden toegerekend. Op het schadebedrag wordt in mindering gebracht het bedrag dat krachtens enige verzekering wordt uitgekeerd.
 2. De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van verhuurder. Indien zich gebreken voordoen, dient huurder hiervan direct kennis te geven aan de verhuurder en diens instructies zoveel mogelijk op te volgen. 

 

Artikel 9. Huurcontract Studio : Geschillen

Geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst kunnen worden beslecht bij het gerechtshof te Veurne.